Stess

HSH f 09 22 (hona kastrat)

Född: 2000-12-01